Gouden Avondvierdaagse regels

  • Houd de groep bij elkaar
  • Loop niet met meer dan 3 personen naast elkaar
  • Draag trots de naam van je school of vereniging uit
  • Laat zien en horen dat je blij bent om mee te doen aan de avond4daagse
  • Hinder andere groepen niet
  • Breng je eigen groep en anderen niet in (verkeers)onveilige situaties
  • Volg de aanwijzingen van de routebegeleiders en verkeersregelaars en evt. politie
  • Respecteer andermans eigendommen en de natuur
  • Degenen die een groep begeleiden, nemen hun verantwoordelijkheid serieus en zorgen ervoor dat de kinderen in de groep de gouden avond4daagseregels respecteren.
  • Het startnummer wordt goed zichtbaar gedragen.


© A4D Avondvierdaagse Venray | Privacyverklaring